Informujemy, że Instytucja Wdrażająca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIIS/1.7.2/2/2017. Z pięciu złożowych na konkurs projektów wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną.