Dofinansowanie w wysokości 48 128 303,63 zł dla 22 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

13 listopada 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki, pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dla 87 projektów.
W dniu 9 stycznia br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową ŚRODULA „Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Środula, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” . Całkowity koszt projektu 35 080 055,39 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 22 048 606,47 zł
Spółdzielnię Mieszkaniową NASZA „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22” . Całkowity koszt projektu 6 922 257,58  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 259 943,82 zł.
Spółdzielnię Mieszkaniową LOKUM „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17 abc, 19 abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33” . Całkowity koszt projektu 8 555 455,97  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 5 336 605,76 zł
Spółdzielnię Mieszkaniową WSPÓLNOTA „Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Bursztynowa 4, 9, Chrobrego 4, 5, 8, Grunwaldzka 3, 7, Mieszka I 2, 6, Rycerska 1, 2, Turniejowa 3” . Całkowity koszt projektu 5 418 874,29  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności  3 411 265,28 zł.
Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Szobiszowice", mieszczącego się przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33” . Całkowity koszt projektu 6 922 257,58  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 259 943,82 zł.

oraz 17 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 3
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 010 266,30 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 683 548,08 zł
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 8
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 225 857,60 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 835 847,16 zł
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanów 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 357 789,61 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 940 857,36 zł
4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 7
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 131 785,89 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 774 529,65 zł
5. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 9
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 111 579,36 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 756 999,04 zł
6. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 723 579,55 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 490 457,73 zł
7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 5
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 017 669,32 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 694 295,66 zł
8. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 7
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 784 631,24 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 543 129,68 zł
9. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 9 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 096 423,85 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 750 319,89 zł
10. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 276 367,35 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 873 894,75 zł
11. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 729 629,47 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 494 647,11 zł
12. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 004 142,28 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 684 881,95 zł
13. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 996 051,95 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 689 949,62 zł
14. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 172 205,05 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 812 278,15 zł
15. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 13 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 099 523,30 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 761 804,72 zł
16. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 17 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 011 330,43 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 700 559,67 zł
17. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 18 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 552 011,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 371 941,83 zł

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.