Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim,
 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim,
 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.
 
Spotkanie odbędzie się 19 września 2017 r. w godz. od 9.30 do 12.00 w sali nr 401 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach – zgodnie z programem przedstawionym w załączonej agendzie.
W celu rejestracji uczestników, należy w terminie do 15 września 2017 r. wypełnić formularz online.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie e-maila z potwierdzeniem od Biura Związku Subregionu Centralnego.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.