4 października odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020 organizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy współudziale ekspertów Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spotkanie dedykowane było potencjalnym beneficjentom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w związku z konkursem w ramach Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,  dla którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Podczas spotkania, uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi Podziałania 1.7.1 przekazanymi przez Zofię Szostok - przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu, a następnie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu przy stolikach eksperckich. 

W bezpośrednich konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Zespołu Funduszy Europejskich (Zofia Szostok, Beata Kościelny, Mariola Orlik i Mateusz Hanak), Zespołu Doradców Energetycznych (Elżbieta Kisiel) oraz Kierownik Zespołu Prawnego i Zamówień Publicznych (Monika Klein).

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.