WFOŚiGW w Katowicach, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje projekty związane z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 na terenie Województwa Śląskiego. 

Załączniki


  1. Tabela: „Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, realizowane przez  WFOŚiGW w Katowicach”

Załączona tabela zawiera podstawowe informacje o realizowanych projektach.

WFOŚiGW w Katowicach wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.