Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w systemie SL2014. Podręcznik zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy dotyczące specyfiki POIiŚ 2014-2020 zakreślono na kolor zielony. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie www.poiis.gov.pl

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.