Logo POIiŚ

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) zaprasza na szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 - sektora energetyka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r., w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, w al. Jerozolimskich 123 A w godzinach 09.30-16.30.

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępne są na stronie Ministerstwa Energii - zobacz

Rekrutacja na pozostałe, trzy edycje szkolenia, zostanie przeprowadzona w późniejszych terminach.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.