Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do nas! Zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem akcji i zarejestrowania swojej atrakcji w zakładce: „Dołącz do akcji”.

 

Dlaczego warto włączyć się do akcji?

Dzięki tej akcji masz niepowtarzalną okazję pokazania Twojego projektu mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski, a tym samym ogólnopolskiej promocji tego przedsięwzięcia.

Wśród działań promocyjnych Ministerstwo Rozwoju przewidziało:

  • wyposażenie wszystkich beneficjentów, którzy wezmą udział w akcji, w pakiet promujący Dni Otwarte (m.in. ulotki i plakaty), w szablony materiałów promocyjnych (np.: banerów internetowych, reklamy prasowej, ulotek, plakatów, roll-upów, flag wykorzystywanych podczas Dni Otwartych);
  • prezentację atrakcji wszystkich beneficjentów na stronie internetowej www.dniotwarte.eu;
  • ogólnopolską promocję Dni Otwartych m.in. w telewizji, radio, na portalach i w kanałach społecznościowych.

Po zakończeniu akcji wszyscy beneficjenci otrzymają od indywidualne podziękowania za udział w przedsięwzięciu.

O Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Dni Otwarte, DOFE) to akcja polegająca na udostępnianiu - szerokiemu gronu zainteresowanych - projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

DOFE będą się odbywać w okresie między 12 maja a 15 maja 2016 r., na terenie całej Polski.

Do udziału w Dniach Otwartych zachęcamy beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres: Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, lub Umowy Partnerstwa 2014-2020, lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013, lub Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej informacji - zobacz

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.