Zadania z zakresu GOSPODARKI ODPADAMI obejmują inwestycje mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz zadania związane z rolnictwem ekologicznym.

Zakres ten obejmuje głównie: działania ograniczające i zapobiegające powstawaniu odpadów, unieszkodliwianie odpadów, budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, a także rewitalizacją terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz wapnowanie gleb.

Wnioskami dotyczącymi gospodarki odpadami zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Malkowska Barbara - (32) 60 32 241

 

Zadania z zakresu GOSPODARKI WODNEJ obejmują inwestycje mające na celu ochronę przed powodzią i suszą oraz zaopatrzenie w wodę.

Zakres ten obejmuje głównie: budowę lub modernizację zbiorników retencyjnych, urządzeń monitorujących, lub zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy, usuwanie skutków powodzi oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia.

 Wnioskami dotyczącymi gospodarki wodnej zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Deinek Mariusz - (32) 60 32 345
  Dziaćko Mariusz - 32 60 32 386
  Jutka Anna - (32) 60 32 343
  Rokicka-Koza Joanna - (32) 60 32 342
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu OCHRONY WÓD obejmują inwestycje mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres ten obejmuje głównie: budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę lub modernizację systemów odprowadzania ścieków.

Wnioskami dotyczącymi ochrony wód zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Deinek Mariusz - (32) 60 32 345
  Dziaćko Mariusz - 32 60 32 386
  Jutka Anna - (32) 60 32 343
  Rokicka-Koza Joanna - (32) 60 32 342
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UMORZENIA POŻYCZEK NIE DOTYCZĄ PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE"

Rozliczeniami zadań oraz wnioskami o umorzenie zajmuje się Zespół Kontroli i Umorzeń:

 • Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 237
  Piotrowski Andrzej - 32 60 32 212
  Babicz-Ogórek Marta - 32 60 32 220
  Barszczewski Leszek - 32 60 32 211
  Ćwik Ryszard - 32 60 32 322
  Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
  Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
  Lis Michał - 32 60 32 323
  Nowicki Marcin - 32 60 32 321
  Olszówka Magdalena - 32 60 32 353
  Sierpińska Aleksandra - 32 60 32 325
  Sojka Dariusz - 32 60 32 328
  Wróbel Ewa - 32 60 32 324
  Zaleska Renata - 32 60 32 209

  Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej (pozainwestycyjnych):
  Gajewski Tomasz - 32 60 32 381
  Góra Bożena - 32 60 32 326

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby szukające możliwości dofinansowania zadania przez Fundusz mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty poprzez wybranie poniżej odpowiedniego obszaru, w zakresie którego zawiera się planowane zadanie.

Wybierz obszar dofinansowania:

 
Ochrona wód Gospodarka wodna Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem
Ochrona przyrody Edukacja ekologiczna Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom środowiska Zarządzanie środowiskowe w regionie Profilaktyka zdrowotna

Zachęcamy również do skorzystania z wyszukiwarki dofinansowania.

WYSZUKIWANIE DOFINANSOWANIA - znajdź zadanie