WZORY DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik

2. Wzór rozliczenia przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz plik

3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik

4. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik

 

ARCHIWUM

  • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 1998-2011 - pobierz plik