WZORY DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

  1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
  2. Wzór rozliczenia przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz plik
  3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik
  4. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik

ARCHIWUM

  • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 1998-2011 - pobierz plik
  • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 2012-2018 - pobierz plik