1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór ankiety rozliczającej warsztaty - pobierz plik
 3. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik
 4. Wzór metryki audycji radiowej - pobierz plik
 5. Sprawozdania kwartalne z realizacji zadania „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska":
  - prasa
  - RTV
 6. Wzory oznakowania kolumn, audycji i programów ekologicznych:
1.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps

2.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps

3.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps


 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik