Polityka antykorupcyjna WFOŚiGW w Katowicach - pobierz plik

Zgłaszanie wystąpienia incydentów o charakterze korupcyjnym oraz innych nadużyć.

Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym oraz innych nadużyć zgłaszane jest Prezesowi Zarządu i następuje w formie:

  • przesyłki pocztowej, skierowanej na adres WFOŚiGW w Katowicach,
  • zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Funduszu.

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym bądź innych nadużyć musi zawierać dopisek „Prezes Zarządu – do rąk własnych”.

Zgłoszenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z zewnątrz Funduszu powinno zawierać:

  • dane personalne osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (tel., e-mail lub adres korespondencyjny),
  • dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem członków organów Funduszu, zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do właściwych służb, stosownie do regulacji Kodeksu postępowania karnego.

Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019 

Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej.