W celu ubiegania się o patronat WFOŚiGW w Katowicach organizator przedsięwzięcia powinien:

 • na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem skierować do WFOŚiGW w Katowicach pismo w sprawie udzielenia patronatu,
 • dołączyć do pisma wypełniony formularz: "Wniosek o udzielenie patronatu" - pobierz plik 
  Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne - zawierające pismo przewodnie wraz z wypełnionym formularzem, podpisane przez wnioskodawcę.
 • Dokumenty należy przesłać na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
  ul. Plebiscytowa 19
  40-035 Katowice

Informacje dodatkowe:

 • patronat udzielony przez WFOŚiGW w Katowicach jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji udzielenia wydarzeniu wsparcia finansowego;
 • w odniesieniu do wydarzeń cyklicznych, patronatem obejmowana jest każdorazowo jedna edycja przedsięwzięcia.