Aktualizacja: 24.04.2020

Ogłaszamy 6. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz „Zielona Pracownia’2020”

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo!

Informujemy, o zmianach godzin pracy Biura Funduszu w okresie świąteczno-noworocznym: 

  • 24 grudnia do 12.00
  • 27 grudnia jest dniem wolnym od pracy
  • 31 grudnia do 13.00

I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w 2019 roku przystąpiło do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostało laureatem konkursu „Zielona Pracownia Projekt’2019” oraz "Zielona Pracownia'2019". „W krainie mikro i makroorganizmów” to nowoczesny projekt laboratoryjnej pracowni, wyposażonej w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum.

22 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn.: „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2020 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 47 wniosków na łączną kwotę 1 266 790,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Pełna lista beneficjentów – plik pdf do pobrania

W piątek 15 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem. W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa.

Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji konkursu grantowego "Fundusz Naturalnej Energii", która uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie oraz w Katowicach. Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.