Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji konkursu grantowego "Fundusz Naturalnej Energii", która uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie oraz w Katowicach. Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym panelu dyskusyjnym „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - OZE - chwilowy trend czy zmiana świadomości” podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw! W dobie stale rosnących cen wszystkich nośników energii, efektywność energetyczna zajmuje wysokie miejsce wśród priorytetów każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

Od środy trwają Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Nie mogło i nas tam zabraknąć. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach - Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski wzięli udział w debacie z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego, jak również w seminarium nt. dorobku 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektyw rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. 

24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37.500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30.000 zł. Zakupiono między innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble.

Ministerstwo Energii będące dysponentem środków, zleciło realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków na Śląsku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF). WF odpowiada za ich realizację. Wykonanie projektu termomodernizacji na terenie miasta Piekary Śląskie, podobnie jak i inne zadania realizowane w tym zakresie, muszą odbywać się zgodnie z zapisami prawnym i wymogami jakie stawia przed nami procedura uzyskania przedmiotowej dotacji. Zadaniem statutowym WF jest zachęcanie rozpowszechnianie, i ułatwianie beneficjentom uzyskania takiego dofinansowania.

Komunikat Ministerstwa Energii w związku z wypowiedzią Pani Sławy Umińskiej – Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie, w trakcie XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 08 2019 r., dotyczącą stanu realizacji projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich, współfinansowanych w ramach poddziałania 1.7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za wdrażanie ww. poddziałania odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast nadzór w tym obszarze sprawuje Minister Energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych oraz studentów.

Co to jest smog? Dlaczego powinniśmy dbać o czyste powietrze? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci: warsztaty, pokazy, konkursy. Do tego koncert orkiestry górniczej i bezpłatne wycieczki. W sobotę 21 września warto wziąć udział w V Dniach Energii Miasta Katowice, które odbędą się na placu Sejmu Śląskiego od 11.00 do 17.00.