Czy wiesz, że... w naszym kraju już od ponad 30 lat działa unikalny w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 WFOŚiGW, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? To właśnie dlatego zacieśnienie współpracy między Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW to priorytety w realizacji celów polityki w zakresie środowiska, klimatu i energii.

Na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski 20 maja Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami MKiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, na którym omówiono najważniejsze wspólne zagadnienia, w tym m.in.:

  • Wspólną Strategię Działania na lata 2025-2028
  • Program Czyste Powietrze
  • Dalszą współpracę instytucji

Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Dominik Gajewski.