Na zaproszenie uczniów, pracowników i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Ziętka w Wieszowie Pani Danuty Lihs Prezes WFOSiGW w Katowicach, Pan Mateusz Pindel, miał dziś przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu Ekopracowni "EduChill pod Kasztanami"  dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dzięki Ekopracowni dzieci i młodzież będą mogły rozwijać zainteresowania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. A cóż może być bardziej atrakcyjnego w planie lekcji dla uczniów i nauczycieli, niż prowadzenie zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu? Z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii.

"Bardzo mnie to cieszy, osobiście i jako Prezesa WFOSiGW w Katowicach, że chcemy i możemy dofinansowywać tak ważne i potrzebne projekty. Życzę samych ciekawych zajęć i bardzo dobrych wyników w nauce" - powiedział podczas uroczystości Prezes Pindel.