Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2019.

UWAGA!

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2019 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Funduszu w dniu 24.04.2020 br. podjął decyzję o wydłużeniu do 29 maja br. terminu naboru wniosków w Konkursie ZIELONA PRACOWNIA'2020.

Więcej informacji o Konkursie: 6 edycja Zielonej Pracowni!

Koszty utylizacji niebezpiecznych odpadów w czasie epidemii koronawirusa  zwiększyły się wielokrotnie i są znaczącym obciążeniem dla szpitali – mówi w Panoramie TVP2 Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska przeznaczą ponad 3 miliony złotych na likwidację niebezpiecznych odpadów z czego aż 1 mln zł WFOŚiGW w Katowicach.

Więcej o pomocy szpitalom w Panoramie TVP2: https://panorama.tvp.pl/47672288/wirusowe-odpady

Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Katowicach z dnia 27.03.2020 r., wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowania zadań przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków do dnia 29.05.2020 r.

Szanowni Państwo! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wydłuża się termin przyjmowania wniosków w konkursie „Zielone czeki’2020”.
Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 sierpnia 2020 roku. Zmianie ulega również termin ogłoszenia listy laureatów na wrzesień 2020 roku.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410) Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 27.03.2020 r. wprowadził istotne zmiany do Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach.