Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel otworzył EKOpracownię pod chmurką „Zielona Baza Szkoły” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Utworzono ogród edukacyjny, który stanowi namiastkę natury w mieście i umożliwia poznawanie jej tajników w najbliższym otoczeniu szkoły.

Zagospodarowana pracownia jest przeznaczona dla uczniów SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym przebywających w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Ekopracownia została podzielona na dwie części:

I część – dydaktyczno-ogrodnicza, w której znajdują się skrzynie do wysiewu warzyw i ziół oraz rabaty z krzewami owocowymi, a także skalniak z roślinami skalnymi i ścieżka sensoryczna,

II część dydaktyczno-wypoczynkowa, na której powstała druga ścieżka sensoryczna. Jest wykonana z różnego rodzaju materiałów organicznych (żwir, piasek, kamienie otoczaki, belki drewniane). Dodatkowo, zakupiono domki dla owadów, karmniki dla ptaków, drzewo grające (to przyrząd edukacyjny, dzięki któremu poznaje się właściwości akustyczne drewna). W części tej utworzona jest strefa wypoczynku, strefa leśna, zawierająca nasadzenia roślin typowych dla ekosystemu lasu oraz strefa edukacyjna, w której znajdują się stoliki do prowadzenia zajęć. Na drzewach zawieszone są domki dla ptaków.

  • Koszt całkowity pracowni – 57 435,80 zł
  • Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach – 45 944,10 zł
  • Wkład własny – 11 491,70 zł