Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel otworzył EKOpracownia pod chmurką „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sączowie. Pracownia pozwala uczniom poszerzać wiedzę i nabywać nowe umiejętności z zakresu przyrody i ochrony środowiska.

Oprócz funkcji dydaktycznych to piękne miejsce umożliwia prowadzenie zajęć integracyjnych i relaksacyjnych. Uczniowie mogą prowadzić obserwacje środowiska przyrodniczego, poznawać rośliny i uwrażliwiać się na otaczający świat organizmów. Będą również kształtować odpowiedzialność za własne zdrowie. Powstała przestrzeń umożliwia uczniom aktywnie i miło spędzać czas między lekcjami i w czasie zajęć świetlicowych.

Całość terenu została podzielona na 6 stref:

  1. Strefa zajęć stolikowych – wyposażona w dużą altanę, ławki, stoły oraz tablicę kredową i tablice dydaktyczne 
  2. Strefa roślin trawiastych – rabata z trawami założona na skarpie 
  3. Strefa roślin miododajnych – nasadzenia miododajne, tablice dydaktyczne oraz domki dla owadów umieszczone wśród wieloletnich modrzewi
  4. Ścieżka z tablicami dydaktycznymi z dziedziny ekologii
  5. Strefa relaksu - wyposażona w duże ogrodowe szachy oraz palenisko ogrodowe
  6. Strefa obserwacji zjawisk - wyposażona w duży zegar słoneczny wraz z oznaczeniami kierunków świata. W strefie tej została również zamontowana stacja meteorologiczna z pełnym wyposażeniem przyrządów do pomiaru pogody

Koszt całkowity pracowni – 87 500 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach – 70 000 zł
Wkład własny – 17 500 zł