Iwona Gejdel-Targosz, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, wzięła udział w uroczystych obchodach jubileuszowych jednostki, podczas których, Prezes OSP Mariusz Paździora osobiście, na ręce Pani Prezes, przekazał podziękowania za współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Przemawiający goście podkreślali rolę jaką w systemie ochrony przeciwpożarowej spełniają Ochotnicze Straże Pożarne, w tym Ochotnicza Straż Pożarna Mokre. Jednak OSP Mokre to nie tylko tradycja. Dziś to przede wszystkim nowoczesność. Jednostka wyposażona jest w najlepszy sprzęt, który ratuje ludzkie życie i zdrowie. Sami druhowie - ochotnicy bardzo angażują się w życie gminy. 

Życzymy kolejnych 100 lat służby jednostki dla społeczności lokalnej. 

Fot. Dawid Głodkowski i Grzegorz Górak