„Leśna polana” to nazwa nowej EKOpracowni pod chmurką, która powstała w Bieruniu. To tutaj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego będą mogli uczyć się biologii, geografii, fizyki, czy chemii, a klasy integracyjne będą korzystać z zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych. „Leśna polana” to bardzo oryginalne i ciekawe miejsce, które powstało na ruinach starego amfiteatru, który lata świetności już dawno miał za sobą.

Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miejsce to znów tętni życiem i cieszy oczy dzieci i młodzieży. Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie EKOpracowni. Na zaproszenie Sebastiana Macioła, Burmistrza Miasta Bieruń w uroczystości tej wzięła udział Iwona Gejdel-Targosz - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, która pogratulowała Dyrekcji tak pięknej zielonej przestrzeni w szkole i życzyła by kształtowała ekologicznie kolejne pokolenia uczniów.