Spis treści

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Janas Mariusz (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 245
Chmielowska Aleksandra - 32 60 32 208
Elsner Leszek - 32 60 32 293
Kowalkowska Agnieszka - 32 60 32 264
Lutecki Zbigniew - 32 60 32 308
Miemiec Wojciech - 32 60 32 395
Mikoda Wojciech - 32 60 32 384
Pabich Grzegorz - 32 60 32 283
Skarwojska Katarzyna - 32 60 32 382
Staszkiewicz-Widera Ewa - 32 60 32 385