Spis treści

Zespół Kontroli i Umorzeń

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 237
Piotrowski Andrzej - 32 60 32 212
Babicz-Ogórek Marta - 32 60 32 220
Barszczewski Leszek - 32 60 32 211
Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
Lis Michał - 32 60 32 323
Nowicki Marcin - 32 60 32 321
Olszówka Magdalena - 32 60 32 353
Sierpińska Aleksandra - 32 60 32 325
Sojka Dariusz - 32 60 32 328
Wróbel Ewa - 32 60 32 324
Zaleska Renata - 32 60 32 209

Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej (pozainwestycyjnych):
Gajewski Tomasz - 32 60 32 381
Góra Bożena - 32 60 32 326