Spis treści

Zespół Kontroli i Umorzeń

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 237
Piotrowski Andrzej - 32 60 32 212
Babicz-Ogórek Marta - 32 60 32 220
Barszczewski Leszek - 32 60 32 211
Ćwik Ryszard - 32 60 32 322
Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
Lis Michał - 32 60 32 323
Nowicki Marcin - 32 60 32 321
Sierpińska Aleksandra - 32 60 32 325
Sojka Dariusz - 32 60 32 328
Wróbel Ewa - 32 60 32 324
Zaleska Renata - 32 60 32 209

Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej (pozainwestycyjnych):
Góra Bożena - 32 60 32 326

Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z Programu Czyste Powietrze:
Błażusiak Krzysztof - 32 60 32 376
Brańka Małgorzata - 32 60 32 339
Cesak Agnieszka - 32 60 32 349
Chrapek-Budacz Anna - 32 72 27 703
Duda Damian - 32 60 32 248
Fiut Natalia - 32 72 27 704
Guzik Mirosław - 32 72 27 706
Jura Małgorzata - 32 60 32 389
Kostecka Magdalena - 32 60 32 271
Kostka Andrzej - 32 60 32 304
Kozik Anna - 32 60 32 223
Kudela Katarzyna - 32 60 32 257
Maludy Sonja - 32 60 32 298
Mazur Mateusz - 32 60 32 319
Mondry Mariusz - 32 60 32 340
Okońska Paulina - 32 60 32 338
Owczarek Iwona - 32 60 32 388
Rymut Angelika - 32 60 32 337
Sitko Karol - 32 60 32 284
Tomanek Kamil -  32 72 27 739
Znaleźniak Anna - 32 60 32 347