Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych od 15.07.2022 do 02.01.2023 roku

Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 


Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych od 25.01.2022 do 14.07.2022 roku

UWAGA!   Złożenie  dokumentów do rozliczenia możliwe jest dopiero  po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie WFOŚiGW informującym o zawarciu umowy).

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 do 24.01.2022 roku