Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

 

Punkty informacyjne WFOŚiGW w Katowicach: Punkty przyjmowania wniosków w urzędach miast i gmin:

Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

Bielsko-Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 1. Urząd Gminy Bobrowniki
 2. Urząd Gminy Czernichów
 3. Urząd Gminy Gaszowice
 4. Urząd Gminy Godów
 5. Urząd Gminy Gorzyce
 6. Urząd Miasta Jaworzno
 7. Urząd Miasta Kalety
 8. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
 9. Urząd Gminy Koszarawa
 10. Urząd Gminy Kozy
 11. Urząd Miasta Kuźnia Raciborska
 12. Urząd Miejski Krzanowice
 13. Urząd Gminy Lipie
 14. Urząd Gminy Lubomia
 15. Urząd Miasta Łaziska Górne
 16. Urząd Gminy Łodygowice
 17. Urząd Gminy Miedźno
 18. Urząd Gminy Mszana
 19. Urząd Miasta Mysłowice
 20. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 21. Urząd Gminy Ornontowice
 22. Urząd Gminy Pawonków
 23. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie
 24. Urząd Gminy Popów
 25. Urząd Gminy Przystajń
 26. Urząd Miasta Pszów
 27. Urząd Gminy Pyskowice
 28. Urząd Miasta Racibórz
 29. Urząd Gminy Rajcza
 30. Urząd Miasta i Gminy Siewierz
 31. Urząd Miasta Skoczów
 32. Urząd Gminy Suszec
 33. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
 34. Urząd Gminy Tworóg
 35. Urząd Miasta Wilamowice
 36. Urząd Miasta Wojkowice
 37. Urząd Gminy Wręczyca Wielka
 38. Urząd Gminy Wyry
 39. Urząd Miasta Zabrze
 40. Urząd Miasta Zawiercie
 41. Urząd Miasta Żory