Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

 1. Lipie (powiat kłobucki)
 2. Suszec (powiat pszczyński)
 3. Ogrodzieniec (powiat zawierciański)
 4. Wręczyca Wielka (powiat kłobucki)
 5. Koszarawa (powiat żywiecki)
 6. Bobrowniki (powiat będziński)
 7. Gaszowice (powiat rybnicki)
 8. Łaziska Górne (powiat mikołowski)
 9. Łodygowice (powiat żywiecki)
 10. Kuźnia Raciborska (powiat raciborski)
 11. Kalety (powiat tarnogórski)
 12. Popów (powiat kłobucki)
 13. Przystajń (powiat kłobucki)
 14. Skoczów (powiat cieszyński)
 15. Miedźno (powiat kłobucki)
 16. Jaworzno
 17. Tworóg (powiat tarnogórski)
 18. Szczekociny (powiat zawierciański)