Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

 

Punkty informacyjne WFOŚiGW w Katowicach: Punkty przyjmowania wniosków w urzędach miast i gmin:

Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

Bielsko-Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 1. Urząd Gminy Bobrowniki
 2. Urząd Gminy Czernichów
 3. Urząd Gminy Gaszowice
 4. Urząd Gminy Gorzyce
 5. Urząd Miasta Jaworzno
 6. Urząd Miasta Kalety
 7. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
 8. Urząd Gminy Koszarawa
 9. Urząd Gminy Kozy
 10. Urząd Miasta Kuźnia Raciborska
 11. Urząd Gminy Lipie
 12. Urząd Miasta Łaziska Górne
 13. Urząd Gminy Łodygowice
 14. Urząd Gminy Miedźno
 15. Urząd Gminy Mszana
 16. Urząd Miasta Mysłowice
 17. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 18. Urząd Gminy Pawonków
 19. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie
 20. Urząd Gminy Popów
 21. Urząd Gminy Przystajń
 22. Urząd Gminy Pyskowice
 23. Urząd Miasta Racibórz
 24. Urząd Miasta Skoczów
 25. Urząd Gminy Suszec
 26. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
 27. Urząd Gminy Tworóg
 28. Urząd Miasta Wilamowice
 29. Urząd Miasta Wojkowice
 30. Urząd Gminy Wręczyca Wielka
 31. Urząd Gminy Wyry
 32. Urząd Miasta Zawiercie
 33. Urząd Miasta Żory