Ustalona na dzień 1 stycznia 2022 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 1,80 %
 • stopa bazowa wynosi 1,21 %
  (od 01.02.2022 r. wynosi 2,04%; od 01.03.2022 r. wynosi 2,85%; od 01.04.2022 r. wynosi 3,42%, od 01.05.2022 wynosi 4,06%, , od 01.06.2022 wynosi 4,88%, od 01.07.2022 wyniesie 5,81%)

Ustalona na dzień 1 stycznia 2021 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 0,11 %
 • stopa bazowa wynosi 0,21 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,84 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,87 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,85 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2015 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,25 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,16 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2014 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,75 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2013 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,50 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,80 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,91 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2011 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,26 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2010 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,49 %.