Ustalona na dzień 1 stycznia 2021 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 0,11 %
 • stopa bazowa wynosi 0,23 %
  (od 01.02.2021 roku wynosiła 0,19%, od 01.03.2021 roku wynosiła 0,15%, od 01.10.2021 wynosi 0,18%, od 01.11.2021 wynosi 0,24%, od 01.12.2021 wyniesie 0,53%)

Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,84 %
  (od 1 czerwca 2020 roku wynosiła 1.35%, od 1 lipca 2020 roku wynosiła 0,98%, od 1 sierpnia 2020 roku wynosiła 0,61%, od 1 września 2020 roku wynosiła 0,44%, od 1 października 2020 roku wynosiła 0,29%)

Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,87 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,85 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2015 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,25 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,16 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2014 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,75 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2013 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,50 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,80 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,91 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2011 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,26 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2010 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,49 %.