Zadanie inwestycyjne

Zadanie pozainwestycyjne

WNIOSEK BENEFICJENTA

Informacja o brakach we wniosku (do miesiąca od jego rejestracji).
Wykreślenie z rejestru wniosków, jeśli po miesiącu jest niekompletny.

WNIOSEK KOMPLETNY

Ocena merytoryczna wniosku.
Badanie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy,
negocjowanie form zabezpieczenia pożyczki.

Wniosek Zespołu merytorycznego 
o dofinansowanie zadania:

  • dofinansowanie poniżej ∼757.000 zł - Uchwała Zarządu o dofinansowaniu
  • dofinansowanie powyżej ∼757.000 zł - Uchwała Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Powiadomienie o przyznaniu dofinansowania.

 UMOWA POŻYCZKI / DOTACJI
w przypadku niezawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia
uchwały o dofinansowaniu, uchwała ta wygasa.

 ↓

Wypłata środków zgodnie z umową.

Spłata pożyczki:
kapitał - kwartalnie, lub miesięcznie
odsetki - miesięcznie.

WNIOSEK POŻYCZKOBIORCY O UMORZENIE

Uchwała Rady Nadzorczej o umorzeniu części pożyczki.

UMOWA UMORZENIA 

WNIOSEK BENEFICJENTA

Informacja o brakach we wniosku (do miesiąca od jego rejestracji).
Wykreślenie z rejestru wniosków, jeśli po miesiącu jest niekompletny.

WNIOSEK KOMPLETNY

Ocena merytoryczna wniosku.

Wniosek Zespołu merytorycznego 
o dofinansowanie zadania:

  • dofinansowanie poniżej ∼757.000 zł - Uchwała Zarządu o dofinansowaniu
  • dofinansowanie powyżej ∼757.000 zł - Uchwała Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Powiadomienie o przyznaniu dofinansowania.

 UMOWA DOTACJI
w przypadku niezawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia 
uchwały o dofinansowaniu, uchwała ta wygasa.

 ↓

Wypłata środków zgodnie z umową.