Konkurs ”Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70.000 zł.

Wnioski w konkursie ”Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można w terminie od dnia 13.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15:30.

Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 374, 32 60 32 375, 32 60 32 379, 32 60 32 387, 32 72 71 443.


Oznakowanie pracowni realizowanych w ramach konkursu "Ekopracownia pod chmurką":

Pracownię należy oznakować tablicą pamiątkową w formacie A3 (według poniższego wzoru) wykonaną z trwałego materiału. Tablica powinna być umieszczona w miejscu widocznym na terenie ekoracowni.

Szablon tablicy do pobrania: POBIERZ PLIK (*.zip)