Informujemy, że wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze należy przesyłać do Biura Funduszu dopiero po zawarciu Umowy. Wcześniejsze przesłanie dokumentacji rozliczeniowej będzie skutkować odesłaniem jej drogą pocztową bez wcześniejszej analizy.

Wzory dokumentów do wniosków o płatność uzależnione są od wersji Programu Czyste Powietrze, wynikającej z daty złożenia wniosku o dofinansowanie:

  1. Dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.
    https://portal.wfosigw.katowice.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_01012019/dokumentacja_dla_wnioskow_do_31_12_18.zip 
  2. Dla wniosków złożonych pomiędzy 01.01.2019 r., a 28.07.2019 r.
    https://portal.wfosigw.katowice.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_29072019/dokumentacja_dla_wnioskow_do_28_07_19.zip 
  3. Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. oraz od 15.05.2020 r.
    https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw