Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37.500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30.000 zł. Zakupiono między innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble.

Na zaproszenie Dyrektor Szkoły Ewy Florczyk w wydarzeniu wziął udział Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW Adam Lewandowski, jak również Wiceprezydent Rybnika - Wojciech Świerkosz. Wśród obecnych na uroczystości gości był także Radny Miasta Rybnika - Marek Florczyk oraz Radny dzielnicy Niewiadom - Tadeusz Białous.

W GEOLAB uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne prowadzenie ciekawych doświadczeń i badań w Kąciku Mikroskopowania, czy Kąciku Meteorologicznym. Powstał również mini ogród botaniczny. Życzymy wszystkim korzystającym z Zielonej Pracowni uczniom interesujących i owocnych lekcji, rozwijających ciekawość i zamiłowanie do nauki!