UWAGA! Nowe regulaminy dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej i różnorodności biologicznej!

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 sierpnia br. przyznał dofinansowanie sześciu podmiotom w kwocie do 369 904,50 zł na organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa śląskiego.

  1. Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”. Warsztaty mają na celu zapoznanie się uczniów z przyrodą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wskazanie jej wartości, przebiegu sukcesji ekologicznej, zachodzących zjawisk przyrodniczych jak np. proces powstawania skał jurajskich.
  2. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej – Warsztaty edukacyjne "Tropem Żubra", "Sekrety Pszczół" i "Magia Ziół". „Tropem Żubra” - warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat największego żyjącego w Europie ssaka, a także możliwość bezpośredniego z nim kontaktu. „Sekrety Pszczół” - przygotowane zajęcia będą miały na celu zaznajomienie dzieci z panującymi zależnościami pomiędzy roślinami, a pszczołami. „Magia ziół” - podczas warsztatów zielarskich dzieci i młodzież poznają znaczenie i zastosowanie roślin zielarskich w różnych dziedzinach życia: medycyna ludowa, kuchnia kosmetologia.
  3. Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Ekologia" w Chełmie Śląskim – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologicznej oraz wrażliwości na piękno przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka, a podczas warsztatów uczestnicy odwiedzają m.in. Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice w Imielinie.
  4. Fundacja Pracownia Edukacji Żywej w Katowicach – „Edukacja ekologiczna realizowana przez Pracownię Edukacji Żywej w 2019-2020 roku w województwie śląskim”. W ramach zadania zostaną zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce Przyrodnicze Katowice – jesienią i wiosną , przyroda mojej dzielnicy, obozowisko.
  5. Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej- Warsztaty ekologiczne "Dlaczego jest tak gorąco?" Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. ocieplania się klimatu i innych problemów cywilizacyjnych.
  6. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – „Warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej ŚOB realizowane w latach 2019-2020”. Warsztaty realizowane będą w ramach programu edukacyjnego „ 4 pory roku w Ogrodzie”. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III szkół podstawowych skierowane są warsztaty o tematyce m.in.: kącik ogrodnika, kalejdoskop natury, wróżka Ziołuszka, ślady i tropy zwierząt, oraz dla dzieci i uczniów szkół wszystkich szczebli warsztaty o tematyce m.in.: różnorodność przyrody Śląska, nasze drzewa, pod parasolem entomologicznym itp.