Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dziesięciu podmiotom w kwocie do 960 700,00 zł na organizowanie podczas wakacji kolonii letnich. Ponad 5 tys. dzieci korzysta z takiej formy wypoczynku połączonego z edukacją ekologiczną. Jednym z Beneficjentów jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Za nimi już 7 z 10 z zaplanowanych na ten rok turnusów kolonijnych. W lipcu odbyły się turnusy w Jaworzynce i w Ostrowie nad morzem, przez całe wakacje trwają kolejne turnusy w Zakopanem, a w sierpniu rozpoczęła się wakacyjna przygoda w Zalesiu. W sumie na wszystkich turnusach wypoczywało i będzie wypoczywać 450 dzieci z diecezji sosnowieckiej.

Koloniści Caritas są za pan brat z ekologią, dbają o środowisko naturalne, uczestniczą w licznych wycieczkach, prowadzą zdrowy tryb życia, a żadne dziecko nie wyjechało z kolonii bez nagrody. Hasłem przewodnim tegorocznych kolonii jest myśl Antoine de Saint Exuperiego „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.