29 lipca weszły w życie zmiany w Programie mające na celu usprawnienie realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz ułatwienie dostępu do niego potencjalnym beneficjentom.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Każda Gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Porozumienia będzie mogła przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin  - to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie - wnioski można będzie złożyć także w gminach. Gminy, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu.

Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 16 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne wciąż zgłaszają chęć współpracy. Fundusz przeszkolił już pracowników 12 gmin. Szkolenia realizowane są w trybie warsztatowym.

Wykaz gmin, które podpisały Porozumienie o wspólnej realizacji Programu