31 lipca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Skoczowa podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Skoczów, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
W imieniu Funduszu podpis złożył Prezes Zarządu Tomasz Bednarek, w imieniu Skoczowa - Burmistrz Miasta Mirosław Sitko. W Konferencji prasowej uczestniczyli również Jan Kawulok, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW oraz Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.

Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy Gminy będą mogli m.in. złożyć wnioski o wsparcie na wymianę pieców i termomodernizację swoich domów bezpośrednio w Gminie! Gmina Skoczów to kolejna gmina, która przystąpiła do współpracy z Funduszem w zakresie zwiększenia dostępu do Programu oraz usprawniania procesu jego wdrażania.