OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Dniach Energii Miasta Katowice, które odbędą się 21 i 22 września. WFOŚiGW w Katowicach objął to wydarzenie Patronatem Honorowym. W sobotę 22 września na katowickim Rynku Fundusz będzie miał swoje stoisko, na którym Doradcy Energetyczni będą udzielać zainteresowanym osobom informacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z firmami konsultingowymi i doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

Powoływanie się przez te firmy na jakąkolwiek współpracę z WFOŚiGW w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione. 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjnych w ramach programu „Czyste powietrze” w dniach 17-21 września - pobierz plik

Agenda spotkań - pobierz plik

Wczoraj, tj. 9 września od godz. 10.00 w na rynku w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Miasta Katowice realizował akcję „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Więcej informacji: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych