Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przyjaciele naszego Funduszu włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na prośbę kolegów z WFOŚiGW w Lublinie i WFOŚiGW w Rzeszowie zebraliśmy konkretne rzeczy przeznaczone głównie dla dzieci i kobiet. Wypchany po brzegi bus z darami pojechał do Funduszu w Lublinie, który stał się punktem zbiorczym dla całej Polski. Teraz wszystko trafi bezpośrednio na granicę i do punktów recepcyjnych w miastach przygranicznych.

Najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich pracowników WFOŚiGW w Katowicach i naszych przyjaciół za otwarte serca i za to, że nie pozostają obojętni na krzywdę innych!