Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 31.12.2022 roku.

Aktualna dokumentacja dot. naboru: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie