30 listopada uroczyście otwarto „Zieloną Sferę”, czyli nowoczesną szkolną pracownię przyrodniczo-ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. W otwarciu udział wzięli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański, Posłowie na Sejm RP Piotr Pyzik i Barbara Dziuk, Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski – Członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała oraz przedstawiciele szkoły.

„Zielona Sfera” powstała dzięki dotacji z Funduszu w ramach konkursu „Zielona pracownia”. Zadanie obejmowało modernizację oraz utworzenie nowoczesnej szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej przez jej umeblowanie i wyposażenie w innowacyjne zaplecze techniczne. Uzyskane środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w pracowni zorganizowano kącik laboratoryjny – gdzie uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów ekologicznych i przyrodniczych. 

Pracownia będzie wykorzystywana przez około 140 godzin lekcyjnych w miesiącu, odbywać się tam będą lekcje przyrody, biologii i geografii, a także pozalekcyjne zajęcia biologiczne i przyrodnicze. Utworzenie pracowni umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, przyczyni się również do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do poznawania i podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.