Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim im.Janusza Korczaka  mogą już korzystać z nowoczesnej zielonej pracowni. Zielona Pracownia „Eko Stacja” została uroczyście otwarta w środę 7 listopada.

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stara pracownia przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały między innymi stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie korzystają także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów. Wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze otoczenia im najbliższego.