3 grudnia br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2019 roku". Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 46 wniosków na łączną kwotę 1 243 705,00 zł . Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. 

Pełna lista beneficjentów: zobacz