1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
  2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
  3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik