W dniach 11-12 października 2023 r. w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbył się  „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny” organizowany przez Województwo Śląskie. Wzięli w nim udział Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach oraz reprezentanci regionów transgranicznych, samorządów oraz przedstawiciele nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych, a także delegaci z państw realizujących projekty o tematyce klimatycznej w ramach programu LIFE.

W ramach wydarzenia miały miejsce sesje konferencyjne skoncentrowane na tematyce transformacji regionów górniczych, działań adaptacyjnych, technologii dla klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonej mobilności, wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność oraz zdrowie społeczeństwa. W sesji pt. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ KLIMATYCZNYCH jako prelegent udział wzięła Elżbieta Kisiel – Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych. Dodatkowo w przestrzeni wystawienniczej Zespół Doradców obsługiwał stoisko na którym uczestnicy Konwentu mogli uzyskać informacje z obszaru efektywności energetycznej, możliwości finansowania inwestycji oraz planowanych działań przez Doradców.