Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach nie ustaje w pozyskiwaniu kolejnych funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do prawie 12 milionów otrzymanych kilka dni temu dorzuca kolejną znaczącą kwotę.

Właśnie podpisana została umowa, tym razem na likwidację kotłowni Wilkowyje w Tychach. Wartość dofinansowania to ponad 9 milionów złotych, a koszt całego przedsięwzięcia to prawie 14 milionów zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczane są w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.