37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wręczył je Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się przy okazji otwarcia nowoczesnej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych” przeznaczą w tym roku blisko 10 mln zł.

- Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania dba o środowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. W swoich zadaniach strażacy często uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, awarii czy innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz od lat wspiera działania tych jednostek, bo poprzez ich działania chronimy środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanieczyszczenia – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz prowadzi obecnie nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane są do końca 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Program jest realizowany wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku składa się dwóch części.

- W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach części drugiej - 2,5 mln zł przeznaczymy na dofinansowanie drobnego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczo – gaśniczych – dodaje prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

WFOŚiGW w Katowicach wspiera ochotnicze i zawodową straż pożarną od 1996 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie OSP i PSP, Fundusz przeznaczył łącznie 67,3 mln zł (z czego 10,7 mln zł to środki NFOŚiGW). Dofinansowano zakup łącznie 206 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP i PSP.