Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn.: "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2020 roku".

Do konkursu mogą przystąpić:
- wydawcy czasopism,
- nadawcy programów telewizyjnych lub audycji radiowych.

Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach:
- prasa
- radio
- telewizja

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 60 32 374, (32) 60 32 375.

  • Wzory wniosków, Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków – do pobrania
  • Załączniki dotyczące pomocy publicznej – do pobrania