Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Konkurs fotograficzny #MySocialEurope skierowany jest do młodych osób w wieku 18-30 lat, które mieszkają w Unii Europejskiej. Do 4 marca 2019 r. będą mieli okazję pokazać kreatywnym obiektywem "Jak powinna wyglądać przyszłość Europy społecznej?". Troje szczęśliwych zwycięzców będzie zaproszonych do udziału w spotkaniu Dialog Młodych Obywateli w Sibiu w dniu 8 maja i zdobędzie przepustkę InterRail do podróżowania po Europie. Dialog Młodego Obywatela w Sibiu zgromadzi 300 młodych Europejczyków, którzy będą rozmawiać o przyszłości Europy z panią komisarz Marianne Thyssen.

Podczas wydarzenia 15 zdjęć z konkursu fotograficznego, w tym 3 zwycięskie, zostanie zaprezentowanych na wystawie zorganizowanej przez Komisję. 12 pozostałych zwycięskich fotografów otrzyma aparat Fujifilm Instax (Mini 90 neo classic), etui i paczkę filmów Instax. 35 szczęśliwych finalistów zabierze do domu głośnik Bluetooth.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9291&furtherNews=yes