Informujemy, że wprowadzono regulaminy na zadania w 2019 roku z zakresu ochrony bioróżnorodności, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz badań, opracowań i ekspertyz wraz z terminami naborów wniosków.
Regulaminy dostępne w zakładce DOFINANSOWANIE ZADAŃ: