Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze aktywny udział w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24).

Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli między innymi w Dniu innowacji w Pawilonie Polskim.

O tym jakie działania podejmuje Polska na rzecz klimatu opowiedziała Jadwiga Emilewicz – Minister przedsiębiorczości i technologii oraz Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Rolę przemysłu w kontekście zmiany klimatu omówiła Magdalena Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.

Prezes Zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek  został zaproszony w roli eksperta do panelu dyskusyjnego pn. „Air pollution in the cities – global action for local challenges”. Dyskusję tę zainaugurował Jerzy Kwieciński - Minister inwestycji i rozwoju, prezentując jednocześnie podpisaną wczoraj Deklarację Katowicką 23 polskich miast w sprawie działań proklimatycznych w sieci NAZCA. W debacie eksperckiej wzięli udział m.in. Mariusz Skiba - Wiceprezydent Katowic, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Andrzej Porawski  - Dyrektor Związku Miast Polskich, Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy oraz Carlos Pinerua z Banku Światowego.