UWAGA!

Ostateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu „Moja Woda” w 2021 roku to 10 czerwca 2021 roku.

Wersję papierową (wydrukowaną wersję wniosku złożonego wcześniej w Portalu Beneficjenta) należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu maksymalnie do 12 lipca 2021.